Gedeputeerde Joke Geldhof (rode jas) en wethouder Adam Elzakalai (midden) luisteren naar vertegenwoordigers van het dorp Rijsenhout.
Gedeputeerde Joke Geldhof (rode jas) en wethouder Adam Elzakalai (midden) luisteren naar vertegenwoordigers van het dorp Rijsenhout. Eigen foto

Gedeputeerde neemt kijkje

Provinciebestuur op bezoek in Rijsenhout

RIJSENHOUT Een afvaardiging van het provinciaal bestuur van Noord-Holland, onder leiding van gedeputeerde Joke Geldhof, was vorige week op bezoek in Rijsenhout om met eigen ogen te zien hoe de stand van zaken is met betrekking tot de herstructurering van oude glastuinbouwgebieden. Namens de gemeente was wethouder Adam Elzakalai ook van de partij.


Het bezoek van de provinciale afvaardiging was op uitnodiging van de Dorpsraad en de Regiegroep van Rijsenhout. Doel van het bezoek was inzicht krijgen in het standpunt van de provincie inzake de toekomst van alle oude glastuinbouwgebieden in het dorp. Rijsenhout wil al jaren iets doen aan alle leegstaande en verwaarloosde oude kassen, maar stuit daarbij op veel weerstand.

MOOIE LIGGING Het bezoek werd op de fiets door het dorp geleid. Eerst langs de Westeinderplassen om de mooie ligging van Rijsenhout en de kansen die er liggen te benadrukken, en daarna langs de vervallen kassen. Zo werd duidelijk dat er echt iets moet gebeuren.
Voornaamste vraag tijdens het bezoek was: welke gebieden zijn zogenaamd 'Bestaand Stedelijk Gebied' (BSG) en wat valt daarbuiten? Deze vraag is van belang, omdat de gemeente Haarlemmermeer bevoegd is zelf beslissingen te nemen over bouwen in het BSG. Helaas vallen de locaties waar nieuwbouw gepland is nog niet onder het BSG, daarvoor is een bestemmingswijziging nodig.
Het advies van Geldhof aan de gemeente was dan ook dat Haarlemmermeer zo snel mogelijk, en in afstemming met de provincie, onderbouwt dat de gebieden waar nieuwe huizen moeten komen onder het BSG moeten vallen. Vervolgens kunnen gemeente en provincie gezamenlijk optrekken naar Den Haag om de nieuwbouwplannen van de grond te krijgen.
De Dorpsraad en de Regiegroep hebben het college naar aanleiding van het bezoek per brief verzocht snel actie te ondernemen richting de provincie, door de gewenste gebieden als Bestaand Stedelijk Gebied aan te merken en de gemeenteraad gevraagd in te stemmen indien nodig. Hiermee hopen de lokale organen op een mooie afronding van het scheidende college, dat na de verkiezingen plaatsmaakt.