Het doortrekken van de metrolijn is een speerpunt van het huidige college van B en W. Het staat in het coalitieakkoord van VVD, HAP, CDA en PvdA. Coalitiepartij CDA was tijdens het debat het meest kritisch.