Het wethouderschap moet niet lichtzinnig worden opgevat. In 2019 kwamen in Nederland bijvoorbeeld 126 van de 1.144 wethouders tijdelijk of definitief ten val. In het roerige jaar 2004 sneuvelden zelfs 157 wethouders, nog steeds een record. Daarnaast stappen jaarlijks al snel vijftig wethouders op wegens een benoeming tot burgemeester of gedeputeerde dan wel vanwege gezondheidsproblemen. Die laa...