Er meldden zich 70 belangstellenden voor de sessie online. De leiding was in handen van VVD-raadslid Trudie van 't Hull-Bettink, die voorafgaand aan de bijdragen liet blijken het jammer te vinden dat de bitterballen deze avond zouden ontbreken.