Wassenaar: "Tussen de aankondiging van de regering en het moment dat de scholen weer startten, zaten maar twee weken. Waar de voorbereiding van een schooljaar normaal zo’n zes weken tijd vraagt, was de voorbereidingstijd nu dus veel korter. Daarbij hebben scholen allerlei roosteraanpassingen moeten doen en leerlingen gaan minder dagen naar school. Ook zijn niet alle chauffeurs weer beschikbaar. Dit betekent dat de planning die er lag behoorlijk is veranderd. Gevolg: een minder stabiele planning dan gewenst is. Het kan zijn dat een leerling verschillende en mogelijk ook onbekende chauffeurs krijgt, wat minder wenselijk is vanwege de behoefte van sommige leerlingen."

De eerste dag, 11 mei, ging nog rommelig. Pijnlijk was dat sommige busjes om onduidelijke redenen niet startten. "Het was een ingewikkelde knoop. Maar de dag er op liep het allemaal stukken beter. We kregen nog maar 16 telefoontjes, en dat is weinig", concludeert de netwerkregisseur. "Er was verder veel begrip van ouders. We kregen veel complimenten. Daar zijn we heel blij mee."

"We zijn nu druk bezig met een nieuw schema voor als op 2 juni het voortgezet onderwijs van start gaat, waarvoor we ongeveer 250 leerlingen vervoeren. Een nieuwe aanpassing komt als een week later de basisscholen weer helemaal open gaan. Dat betekent dat er nog twee keer een nieuw rooster nodig is, en dat terwijl begin juli van zomervakantie in regio Noord al begint."

"Verder wachten we op een protocol voor de 12-plussers. We werken al met kuchschotten, en maken uitgebreid schoon. Kinderen worden mogen niet dicht de chauffeur komen, maar mogen wel geholpen met in- en uitstappen, maar dat kan misschien weer niet met middelbare scholieren. Ook daarmee moet je rekening houden bij de planning. We zitten dus in een zeer hectische periode."

Op dit moment is nog onduidelijk hoe lang deze situatie duurt, aangezien scholen de roosters nogmaals moeten wijzigen als de kinderen weer volgens het oude schema naar school kunnen. Als per 1 juni ook de scholen in het voortgezet onderwijs (deels) open gaan vergt dit weer de nodige flexibiliteit. Begin juli begint de zomervakantie al dus echt terug naar de oude stabiele situatie is pas vanaf het nieuwe schooljaar mogelijk .

Om te zorgen dat de kwaliteit van het vervoer zo hoog mogelijk blijft heeft RegioRijder waar mogelijk de vaste chauffeur op de route behouden. Ouders/verzorgers zijn de afgelopen week met verschillende mailberichten geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen. Ook is aangegeven dat het recht op vervoer blijft als ze er in deze situatie voor kiezen hun kind zelf naar school te brengen. Ook zijn de maatregelen die worden genomen voor het vervoer tijdens de Corona-periode benadrukt: de hygiëneregels zijn in de voertuigen in pictogrammen weergegeven en gemaild aan ouders om met de kinderen te bespreken; ouders houden 1,5 meter afstand tot voertuig en chauffeur; een aantal voertuigen heeft een (kuch)scherm achter de voorstoelen, de chauffeur beschikt over hygiënemiddelen. Wij hebben ouders geïnformeerd waar ze terecht kunnen met hun vragen.

RegioRijder benadrukt deze situatie heel vervelend te vinden en hoopt door zo duidelijk mogelijk te zijn over de situatie, grote teleurstellingen te voorkomen.