Die onzekerheid kwam terug in veel discussies van de gemeenteraad. De debatten vonden niet plaats in de raadzaal maar in de ruime Expohal in Vijfhuizen, waar de raadsleden de gewenste coronamaatregelen in acht konden nemen. Alle raadsleden, bestuurders en ambtenaren waren blij elkaar weer in levende lijve te kunnen zien.