In het financieel overzicht van dit jaar staat een tekort van 7 miljoen euro, dat uitsluitend is veroorzaakt door de coronacrisis. “Normaal gesproken hadden we zwarte cijfers geschreven'', zo lichtte Nobel toe. Maar de crisis heeft de gemeente tot nu toe 10 miljoen euro gekost. Dat bedrag kan nog groeien.

Het college heeft besloten niet voor extra bezuinigingen te kiezen, maar de ontwikkelingen af te wachten. Volgens Nobel staat Haarlemmermeer er financieel nog goed voor. “Een tekort van 7 miljoen is minder dan 2 procent van de totale omzet van de begroting die 400 miljoen omvat.”

In plaats van bezuinigingen gaat het college geld uitgeven, oftewel investeren. “We investeren ons de crisis uit,'' aldus de wethouder.

De komende jaren geldt huizen bouwen nog steeds als hét speerpunt van dit college. De coronacrisis heeft daar geen verandering in gebracht. Het plan is om tot 2040 20.000 nieuwe woningen te bouwen.

Het definitief schrappen van de Duinpolderweg heeft die ambitieuze plannen enigszins op de tocht gezet, maar Nobel zegt dat het college niettemin nog steeds uitgaat van 20.000 nieuwe huizen de komende twintig jaar.

Burgemeester Marianne Schuurmans gaat door met de aanpak van ondermijning. Kort geleden verscheen er een onrustbarend rapport van de invloed van criminelen op lucthaven Schiphol. Volgens de burgemeester heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aangegeven dit samen met de gemeente te willen oppakken.

Verder is de burgemeester druk met het 'opschonen' van bedrijventerrein De Liede. Het is de bedoeling om criminele 'elementen' te verwijderen om zo De Liede weer een goed imago te geven.

Wethouder Mieke Booij van Zorg en Welzijn noemde de initiatieven die zijn genomen om gedupeerden van de coronacrisis te helpen hartverwarmend. Ze zei zich ook te willen inzetten voor het voldoende bouwen van sociale huurwoningen, omdat daar een schreeuwend tekort aan is.

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water van Onderwijs en Fysieke Leefomgeving gaat door met investeren in de openbare ruimte. Dit jaar wordt er al 20 miljoen euro geïnvesteerd en dat gebeurt volgend jaar ook.

Wethouder Mariëtte Sedee van Ruimtelijke Ordening zei onverminderd voor de ruimtelijke kwaliteit te gaan. Om die reden wordt de Houtrakpolder onder de loep genomen om te voorkomen dat Amsterdam haar haven in dit gebied wil uitbreiden. Verder is er geld beschikbaar voor het uitbaggeren van sloten en vaarten.

Wethouder Johan Rip van Arbeidsmarktbeleid is samen met zijn collega Marja Ruigrok van Economische Zaken vooral druk met de gevolgen van de crisis. Ze hebben veel overleg met gedupeerde ondernemers. Rip zei dat er plannen zijn voor een regionaal werkcentrum, waar werkzoekenden uit de hele regio kunnen worden geregistreerd als ze door de crisis hun baan zijn verloren.

Naast de economische perikelen is wethouder Ruigrok ook nog druk met de ruim tachtig maatregelen om de mobiliteit te verbeteren. Met die projecten is miljoenen gemoeid.

Ook de veelbesproken Duinpolderweg staat nog op de agenda. Nadat deze weg door provincie Noord-Holland definitief is afgeblazen, is de vraag wat er nu gaat gebeuren om de overvolle wegen tijdens de spits te ontlasten. Wethouder Ruigrok heeft daarover overleg met de verkeersgedeputeerde van Noord-Holland.