Wat de burgemeester wel beviel was ongetwijfeld de snelheid waarmee de raadsvergadering tot een goed einde werd gebracht. De aanleiding was echter alles behalve vrolijk. Het coronavirus heeft nu ook al de lokale democratie aangetast. De gemeenteraad is in elk geval tot 6 april niet in staat om behoorlijk te vergaderen. En wie weet wordt die termijn nog wel verlengd.

Vorige week donderdag kwam er door het virus helemaal niemand opdagen bij de reguliere raadsvergadering. Burgemeester en raadsvoorzitter Schuurmans stelde toen vast dat er geen meerderheid van de raad aanwezig was en dat er dus niet kon worden vergaderd. Er werd voor maandag een nieuwe vergadering uitgeschreven.

Daarvoor hoeft dan niet een meerderheid (quorum) aanwezig te zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen. Twee raadsleden zijn genoeg. Voorafgaand aan die vergadering is wel met de gehele gemeenteraad overlegd waarover wel en niet kon worden gestemd.

Hete hangijzers zijn dus voorlopig op de lange baan geschoven.

Uiteindelijk werd er over zo'n tien punten gestemd. Beryl van Straten en Koos de Vries gaven telkens groen licht voor de voorstellen.

De onderwerpen liepen uiteen van samenwerking met de Stichting Glastuinbouw Nederland (SGN) over maatregelen voor het verpauperde glastuinbouwgebied in het zuiden van Haarlemmermeer, budget voor het opruimen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog en een nieuw bestemmingsplan voor de beoogde nieuwe woonwijk Schuilhoeve in Badhoevedorp. Dat laatste plan is van groot belang, omdat de Raad van State zich eerder op het standpunt heeft gesteld dat in het vorige plan de nieuwbouw te veel last had van grondlawaai van Schiphol.

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met een nieuw krediet voor de voortgang van Park21. Er is echter geen akkoord over alle onderdelen van het voorstel. Daar wordt na de coronacrisis verder over gediscussieerd.

Burgemeester Schuurmans zei dat de gemeenteraad op 9 en 16 april in principe weer vergadert. Een agenda voor die vergaderingen is er nog niet. De politiek kan echter pas weer bij elkaar komt als het coronavirus zijn wurggreep op de Nederlandse samenleving heeft laten varen.