Pasma sprak op een hoorzitting van de gemeenteraad die werd gehouden naar aanleiding van de plannen van het college van B en W om de zogeheten Wet voorkeursrecht gemeenten in te voeren in de omgeving van het NS-station en op het bedrijventerrein Graan voor Visch-Zuid.