[Hoe ging de oprichting?
Eerst hebben we een bestuur samengesteld. Dat is nodig om de stichting op te kunnen richten. Daarna is de akte van oprichting samengesteld waarin de wettelijke voorwaarden staan. De BIZ is uitdrukkelijk van en voor ondernemers. De gemeente is slechts de kassier en int de bijdrage via de OZB, vandaar dat het natuurlijk allemaal wel netjes vastgelegd moet worden.