Zo heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2021 aan 64 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim 228.000 euro. Uit Haarlemmermeer zijn geen aanvragen binnen gekomen.
Ook heeft geen enkele energiecoöperatie uit Haarlemmermeer gebruik gemaakt van de subsidieregeling die de provincie biedt op d...