Wethouder Fouad Sidali zei het signaal van de HAP goed in zijn oren te knopen. De bestuurder zei ervan op de hoogte te zijn dat niet alleen vrouwen en kinderen slachtoffer worden van geweld achter de voordeur. Ook veel mannen worden mishandeld.