Amsterdam is bezig de stad autoluwer te maken. Er ligt een Startnotitie op tafel hoe dit in Sloten en Nieuw-Sloten bewerkstelligd kan worden. Omdat het plan ook gevolgen heeft voor de verkeersstromen in Badhoevedorp en Nieuwe Meer heeft Haarlemmermeer meegedacht over oplossingen om de nadelige effecten in de gemeente tegen te gaan. Dat de Amsterdamse verkeersmaatregelen gevolgen hebben voor Bad...