De hekken rondom Natuurbegraafplaats Geestmerloo zijn eindelijk verwijderd. Iedereen kan het terrein in Koedijk (boven Alkmaar) betreden om te recreëren, te herdenken of een plek voor zichzelf uit te zoeken. Op deze begraafplaats staat alles in het teken van natuur en milieu. De gebruikte grafkisten zijn veelal van massief eiken- of populierenhout en dus goed afbreekbaar, er worden geen metalen handvatten gebruikt en het indalen gebeurt met touwen en mankracht. Soms gaan overledenen slechts op een plank en in een lijkwade de grond in. Grafstenen zijn er niet, hooguit een boomschijf met de naam van de overledene. Ook zit er geen einde aan de huur van een graf. Alle 5500 graven worden dus maar één keer verkocht. Nabestaanden kunnen per gps de plek van hun dierbare vinden.

"Er is een sterk groeiende behoefte aan deze manier van begraven waar leven en dood elkaar ontmoeten", zegt Van der Pijl. "Het natuurlijke en recreatieve aspect spreken erg aan, evenals dat men zelf een plek kan kiezen en dat er niet wordt geruimd. Iemand ligt hier voor eeuwig. Dat scheelt ook in de kosten, want die zijn ongeveer even hoog als een plek voor 20 jaar op een reguliere begraafplaats. Uit Haarlemmermeer hebben nu dertig mensen via ons een plek gereserveerd in Geestmerloo. Overigens bieden wij ook natuurgraven in het oosten van land, waar dankzij de ruimte het grootste aantal natuurbegraafplaatsen ligt."

De mede-initiatiefnemer van Geestmerloo is al zeker vijf jaar bezig om ook in Haarlemmermeer een natuurbegraafplaats te realiseren. "Er is absoluut behoefte aan, en de ruimte is er ook. Er zijn wel bepaalde voorwaarden op het gebied van grondwater, bereikbaarheid en bestaand groen. Ik kan niets zeggen over mogelijke locaties. Dat ligt gevoelig. In ieder geval staat de gemeente open voor mijn plannen, maar de slagvaardigheid ontbreekt nog wel eens. Kijk maar naar Park 21. Het zijn lange trajecten en de coronabeperkingen maken het er niet makkelijker op. Wij zouden bij wijze van spreken morgen kunnen beginnen, de knowhow is er."

Van der Pijl verwacht niet dat een natuurvariant schadelijk is voor de bestaande begraafplaatsen in Haarlemmermeer, die er financieel niet al te florissant voor staan. "Je praat over een hele andere doelgroep. Iemand die wil dat er plantjes bij het graf kunnen worden gezet, blijft kiezen voor een traditionele begraafplaats."

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het college in een natuurbegraafplaats een manier ziet om de exploitatie en daarmee de kostendekkendheid van De Meerterpen te verbeteren. "Naar verwachting komt hierover na de huidige recesperiode meer naar buiten."

Van der Pijl daarover: ”Je maakt een gemeentebegraafplaats niet zomaar dekkend met een natuurbegraafplaats. Wij hebben een andere aanpak en de wensen zijn afgestemd op de behoefte.”

Er zijn vijftien natuurbegraafplaatsen in Nederland, de meeste daarvan liggen in het oosten en zuiden van het land. Het idee is afkomstig uit Engeland waar kasteelheren om iets bij te verdienen hun grond aanbieden als begraafplaats.

Het unieke van natuurbegraafplaats Geestmerloo is dat er nieuwe natuur is gecreëerd. 24 ha grasland is omgetoverd tot een aantrekkelijk gebied voor mens en natuur. Er is ongeveer 160.000 kubieke meter grond verzet en meer dan 40.000 bomen en planten zijn geplant. Zowel jonge als oudere bomen hebben een plek gekregen. Langs de boorden van het water steken de eerste pluimpjes riet en lisdodde omhoog en zelfs de gele lis bloeit al. De natuur krijgt en neemt nu alle ruimte.
Op het terrein worden gebouwen gerealiseerd om gasten te ontvangen en plechtigheden te verzorgen. Ook wordt het voorzien van een terras, zodat men buiten condoleances kan houden. De ceremonieruimte wordt per dagdeel gereserveerd. Men heeft de rust en ruimte om afscheid te nemen.
Verschillende vogels weten hun weg al te vinden naar de natuurbegraafplaats. Jonge zwaluwen scheren over het water om te leren hoe zij al vliegend kunnen drinken uit het meer. De koekoek laat van zich horen en er zijn roodborsttapuiten gespot.