Een plan voor een Integraal Kind Centrum in Halfweg is jaren oud. Kern is een basisschool in het Margrietplantsoen met 330 leerlingen, afkomstig van de Margrietschool en de Jong Geleerd. Verder omvat het plan een kinderopvang. Het geheel wordt omzoomd door een groene buitenspeelruimte. Een bijbehorende gymzaal werd even verderop gepland. Een en ander moest worden gerealiseerd vanwege de matige staat van de onderwijsgebouwen in Halfweg.

Direct na presentatie op 21 april 2015 van de 'Gebiedsvisie ontwikkeling Dorpskern Halfweg' werd door omwonenden bezwaar gemaakt. Toen nog tegen de gemeente  Haarlemmerliede en Spaarnwoude, nu valt het gebied in Haarlemmermeer. Kernpunt was: te massaal. Waarom een school bouwen voor 330 leerlingen terwijl ongeveer 60 procent van de leerlingen van hen van buiten Halfweg komt?, zo werd opgevoerd. De bezwaarmakers haalden van alles uit de kast en maakten zich op voor een jarenlange strijd. Parkeeroverlast, verkeersproblemen, aantasting van het dorpse karakter, bouwhoogte, verlies van groen en ook het geluid van spelende kinderen en luie ouders werden opgevoerd.

PARKERENDE OUDERS Tot in welke details de strijd werd geleverd blijkt bijvoorbeeld uit het onderdeel 'kinderen worden gebracht door ouders'. De gemeente had hierover een onderzoek laten verrichten, en de conclusie was dat de overlast wel mee viel. De bezwaarmakers hadden forse kritiek op het onderzoek. 'De datum 12 en 13 juli (overigens al in 2016, red) is niet representatief, omdat in de herfst en winter kinderen veel vaker naar school worden gebracht dan in de zomer. Bovendien is tot 15.30 uur gemeten, terwijl de kinderopvang langer open is. Ook waren in de periode van de metingen, de leerlingen uit groep 8 al vrij van school.'
Het plan van de gemeente dat ouders gebruik gaan maken van de voorziene parkeerplaatsen aan de Oranje Nassaustraat ter hoogte van de Irenestraat, werd weggewuifd met het betoog dat ouders hun kinderen zo dicht mogelijk bij school willen afzetten en geen gebruik van die parkeerplaatsen maken. De gemeente stelt dat die afstand kort genoeg is.

SPELENDE KINDEREN Ook het geluid van spelende kinderen werd opgevoerd. De vijf appellanten vrezen dat een portie gekrijs gevoegd bij het verkeerslawaai tot overlast leidt. 'Uit een akoestisch onderzoek blijkt namelijk dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de woningen aan twee locaties op 52 en 53 decibel is vastgesteld, waarbij dus de richtwaarde van 50 decibel wordt overschreden. Door cumulatie van deze geluidsbronnen kan het lawaai op pieken zelf richting 60 decibel oplopen'', zo staat te lezen. 'Hoewel het geluid van spelende kinderen op een schoolplein niet onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt en niet is genormeerd, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat hier wel rekening mee te worden gehouden', betogen bezwaarmakers 1 en 2. De laatste stelt dat moeten worden meegewogen dat de kinderen de hele dag buiten zullen spelen, en de overlast niet beperkt zal blijven tot specifieke tijdstippen.        

TELEURGESTELD Wethouder Marjolein Steffens–van de Water is zeer teleurgesteld dat de plannen niet doorgaan. “Een forse domper voor het onderwijs in Haarlemmermeer in het algemeen en in Halfweg in het bijzonder.” Volgens haar betekent dit minstens een paar jaar vertraging. De wethouder wil zo snel mogelijk met de schoolbesturen om de tafel om te spreken over een alternatief plan. “De behoefte aan betere schoolgebouwen in Halfweg is er door deze uitspraak van de Raad van State niet kleiner op geworden.”

Google
Foto: Google
Het Margrietplantsoen in Halfweg.