In overleg met Meerlanden zijn extra containers geplaatst en worden containers vaker dan voorheen geleegd. Al het beschikbare materieel en personeel is ingezet. Meerlanden zet alles op alles om het extra afval snel in te zamelen. De uren die het bedrijf normaal gesproken besteedt aan bedrijfsafval, worden nu gebruikt voor huishoudelijk afval. Verder zijn extra handhavers ingezet. Dat heeft volgens omwonenden van de Pinksterbloemstraat in Nieuw-Vennep weinig effect gehad. Ze ergeren zich dood aan de troep op straat, die je kan vergelijken met een illegale vuildumpplaats.

Bewoner Clay Lynch van nummer 12 heeft al herhaaldelijk aan de bel getrokken bij de gemeente: "Die maakt vervolgens weer een melding bij De Meerlanden, maar zelfs als die de troep heeft opgeruimd, is het de volgende dag weer een puinhoop. Zelfs Handhaving is geweest, maar een boete uitschrijven voor overtreders gebeurt niet. Ondanks dat er door buurtbewoners adressen worden gevonden in het puin, mag er niet op bekeurd worden. Ja dan is het einde zoek."

 Zodra de camera’s verdwijnen, komen de afvaldumpers terug

De gemeente kan voorlopig niets anders doen dan de dumpingen registeren en kijken of er specifiek voor die locatie actie kan worden ondernomen, bij voorbeeld samen met de bewoners. "We laten Meerlanden doen wat zij kunnen, maar dat kost ook extra geld. Inwoners kunnen hun grofvuil tot drie kubieke meter gratis naar de milieustraat van Meerlanden brengen. Bovendien haalt Meerlanden tot twee kubieke meter per jaar gratis op. Alleen samen kunnen we zorgen dat er minder afval dat naast containers wordt achtergelaten."

In het gemeentelijke orgaan Infomeer uitte burgemeester Schuurmans in juni nog stevige taal. "Als het duidelijk is wie het vuil heeft neergezet, gaan de handhavers met de dader in gesprek. Ook kan er een boete worden gegeven." Ze verwacht dat deze aanpak meer succes gaat oogsten dan het ook geopperde plaatsen van camera’s: “Uit onderzoek blijkt dat cameratoezicht een dure maatregel is met weinig effect. Zodra de camera’s verdwijnen, komen de afvaldumpers terug. Handhavers kunnen daarentegen de dumpers wijzen hoe ze de volgende keer hun afval wel op de juiste manier aanbieden”.

BOETE De kosten van een boete op illegaal dumpen van afval is overigens flink omhoog gegaan. Wie illegaal afval dumpt kan sinds 1 juli een rekening verwachten van 182 euro. Daarvoor was dat 127 euro.