[HAARLEMMERMEER] Zonnepanelen rond de landingsbanen van Schiphol, en windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer. Dat lijken de belangrijkste mogelijkheden voor Haarlemmermeer wat betreft het opwekken van duurzame energie.

De gemeente maakte begin deze week haar bijdrage bekend aan de Regionale Energiestrategie van 29 gemeentes in de regio Noord-Holland Zuid. Het doel is om binnen tien jaar bijna vier keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. Er zijn plannen voor 44 nieuwe windmolens en 1227 hectare (1600 voetbalvelden) aan zonnepanelen. Haarlemmermeer neemt met de geplande 15 windmolens en 300 hectare zonneakkers een behoorlijk deel voor haar rekening.

"We willen het plaatsen van windmolens en zonnepanelen echter wel beperken tot een paar grotere gebieden", laat een woordvoerder weten. "We zijn hierin ook afhankelijk van wettelijke eisen en de steun van de vele belanghebbenden zoals grondeigenaren, omliggende gemeenten, waterschappen en natuurlijk de inwoners."

"De twee gebieden waar de gemeente voor zonnepanelen naar kijkt liggen rond de landingsbanen van Schiphol. In totaal is dit zoekgebied ongeveer 1000 hectare groot. We verwachten tot 2030 gebruik te maken van ongeveer 300 hectare. Windturbines zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Wij gaan na of er ruimte is voor vijftien windturbines en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen."?

Wethouder Jurgen Nobel: "We hebben samen met alle betrokkenen een serieus bod neergelegd. Nu ligt de bal bij de gemeenteraad. In het najaar praten we met alle betrokkenen verder. Belangrijk is dat we zuinig omspringen met ons landschap. Daarom willen we niet zomaar alles toestaan. Ik vind het erg belangrijk dat er draagvlak is. Mensen moeten erachter staan.”