Dorpsgenoot Helma Geheniau, negenenzeventig jaar, echtgenote van voormalig arts Hans Geheniau, moeder van drie en grootmoeder van zes kinderen, is jarenlang actief geweest in de Groengroep van de Dorpsraad. Als dank voor haar inzet heeft de gemeente Haarlemmermeer een bruggetje in Getsewoud naar haar vernoemd. Mooi dat juist deze naamgeving een brug betreft omdat zij al die jaren in het gro...