Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorkeursrecht in te voeren in het gebied. Dat houdt in dat eigenaren als zij hun pand of perceel verkopen dit allereerst aan de gemeente moeten aanbieden. De gemeente wil op die manier meer grip krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is het een wapen tegen speculatie.