Meer Primair wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. Onlangs probeerde het met een ongedwongen directe ontmoeting nieuwe leerkrachten te trekken, een zogenaamde Meet & Greet. Op donderdag 12 mei komt een vervolg.