De bijdrage is nodig voor investeringen in wegen, de onrendabele top van de gebiedsexploitaties en de multimodale knoop. Het Gebiedsplan Hoofddorp wordt samen met acht andere dergelijke plannen aangeboden aan het Rijk, dit in het kader van de aanpak ‘Bereikbare Steden’ in de Metropoolregio Amsterdam. Dit is een gezamenlijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en he...