Een recente inventarisatie van de Rekenkamercommissie van de gemeenteraad toont een complexe materie die op verschillende punten hapert. Haarlemmermeer streeft er al meer dan tien jaar naar om in de dienstverlening aan burgers te werken vanuit een positieve grondhouding: de ‘Ja, mits’ houding’.