Het koor is voortgekomen uit twee mannen kwarteten die aan het begin van de vorige eeuw in de polder allerlei feesten opluisterden. “Het ging vooral om bruiloften en partijen”, zegt Roodenburg die wat onderzoek heeft gedaan. “Veel meer viel er niet te beleven destijds. Ze haalden wat geld op, maar de basis was wankel. Als iemand ziek was, ging het optreden niet door. Ze beseften dat ze sterker ...