Met de uitbreiding komt het college van B&W de gemeenteraad tegemoet die vorig jaar wegens de grote krapte op de woningmarkt vroeg te onderzoeken of een groter aantal huizen in Lincolnpark mogelijk is. Dat blijkt dus het geval te zijn.  
Lincolnpark maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van Hoofddorp Zuid-Oost. Het ligt tussen de Hoofdvaart, Spoorlaan, bedrijventerrein De Presid...