BUR is ontwikkeld om met één digitaal loket de minimaregelingen toegankelijker te maken en het gebruik te stimuleren. De vragen zijn zo simpel mogelijk gemaakt en het is niet meer nodig bepaalde bewijsstukken te uploaden  Daarnaast wordt er gestreefd naar het verkorten van de afhandeltermijn van de aanvragen. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, geen computer tot hun beschikking hebben...