Zoals bekend is de ambitie van de rijksoverheid om in 2050 alle huishoudens in Nederland aardgasvrij te hebben. Het Rijk heeft daarvoor de hulp ingeroepen van gemeenten. Haarlemmermeer heeft nu in een visie aangegeven hoe zij die rijksoverheid de helpende hand kan reiken.