De sessie was aangevraagd door de fractie van GroenLinks. Raadslid Piet Schouten zei erg pessimistisch te zijn over hoe het op dit moment gaat met afvalscheiding. Daar is ook alle reden toe.