Het was CDA-raadslid Herman Koning die het ‘onaanvaardbaar’ uitsprak over het middel van onteigening. De fracties van Forza! en GroenLinks volgden dat voorbeeld. De andere partijen hielden zich nog op de vlakte.