Gezien het gegeven dat de coronamaatregelen een grote impact hebben op ondernemers en organisaties met een terras, ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties zoals dorpshuizen, cultuurvoorzieningen, sportclubs en dergelijke, doet de gemeente er alles aan om de uitbaters zoveel mogelijk tegemoet te komen. Met een groter terras kunnen zij enige van de geleden schade inhalen. Bijkomend voordee...