In een brief aan gemeenteraad en college maakt DRT de bezwaren kenbaar. Het draait om een raadsvoorstel van 2 juni van het college over het verzoek van het Islamitisch Basisonderwijs Amsterdam om islamitisch onderwijs op te nemen in het Plan van Scholen 2021-2023 in Haarlemmermeer. De raad stemde nipt tegen (20-19), met als argument een tekort aan informatie omtrent de bestaansmogelijkheid van ...