Directeur Anne Marie van Holst: “Het succes verraste ons een beetje. We hadden aangenomen dat door de corona juist minder kinderen zouden worden aangemeld. Maar het aantal nam sterk toe, met name uit landen uit oost-Europa als Rusland en Oekraïne. Maar we hebben ook nieuwe leerlingen uit Zuid-Afrika, Filipijnen en Dubai.”