Aan tafel zitten Willem Ramp (1 april 1948) en zijn broer Cor (12 juni 1959). Beiden zijn ongehuwd gebleven en zijn de bewoners van boerderij Veelust aan de Vijfhuizerdijk 73. Met de plek waar zij wonen is iets bijzonders aan de hand. Het is zogeheten oud land. Land dat deel uitmaakte van de minimaal vijf eeuwen oude Poelpolder en dat onder de naam Vijfhuizerhoek als een schiereiland in het Haa...