In overleg met Meerlanden zijn extra containers geplaatst en worden containers vaker dan voorheen geleegd. Al het beschikbare materieel en personeel is ingezet. Meerlanden zet alles op alles om het extra afval snel in te zamelen. De uren die het bedrijf normaal gesproken besteedt aan bedrijfsafval, worden nu gebruikt voor huishoudelijk afval. Verder zijn extra handhavers ingezet. Dat heeft volg...