Sinds 1 juli lopen tien buitengewoonopsporingsambtenaars rond met met een camera op hun uniform. Tot 1 oktober wordt gekeken of dit daadwerkelijk een effect heeft, en zo ja welke. De eerste tussentijdse rapportages worden verwacht op 1 oktober. Het is dus nog even afwachten wat het effect is.