Typisch Overbos?
Typisch Overbos? Anoniem

Dag van de Architectuur zaterdag 18 juni 14.00-16.30 Thuis in Overbos

Lokaal Deel je nieuws

Wat maakt een huis een thuis? Wat maakt een wijk je thuis?

Een middag in Overbos, wonen in een jaren ‘80-wijk

Een dialoog & workshop (hoe ziet het eruit?), verhalen uit de wijk en een wandeling met afsluitend een drankje.

Overbos staat voor groen, rust & ruimte. Is dat voldoende waarde voor een volgende generatie leefstijlen? Voor (fusie)gezinnen, senioren, starters, studenten, statushouders, alleenwonenden? Welke waarden kunnen we versterken?

Architecten Richard Proudley en Milad Pallesh, beiden opgegroeid in een naoorlogse wijk van Haarlemmermeer, bespreken met de Wijkraad en bewoners van Overbos de waarde van de wijk in Wijkcentrum De Boskern.

Adres: Liesbos 24, 2134 SB  Hoofddorp

Doet u mee? Meld u aan via info@podiumarchitectuur.nl.

De dialoog krijgt een vervolg op 10 september, Open Monumentendag. De uitkomsten vormen een verkenning voor mogelijke planvorming en beleid: hoe gaan we om met naoorlogse wijken?

advertentie
advertentie