Wethouder Jurgen Nobel, gemeente Haarlemmermeer: ‘ nachtrust is belangrijk.’
Wethouder Jurgen Nobel, gemeente Haarlemmermeer: ‘ nachtrust is belangrijk.’ Jur Engelchor Fotografie

Nobel wil verbod op nachtvluchten Schiphol

Verkeer en vervoer

HAARLEMMERMEER De nieuwe luchtvaartnota van het ministerie van infrastructuur en waterstaat is voor Haarlemmermeer van groot belang. De gemeente heeft daarop gereageerd met een zogenaamde ‘ zienswijze’ met aanbevelingen. Wethouder Jurgen Nobel van luchthavenzaken: “In de nota staan goede uitgangspunten, zoals de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, het verduurzamen van de luchtvaart, minder geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen en sturen op netwerkkwaliteit. Het blijft echter onduidelijk hoe het kabinet dit wil bereiken.”

Voor Haarlemmermeer is het van belang dat er balans is tussen de economische motor die Schiphol is en de negatieve effecten op de gezondheid en het milieu voor onze inwoners en ondernemers, benadrukt Nobel.

Hoe moet het verder met de luchthaven?

“Voor Haarlemmermeer is het belangrijk dat het internationale netwerk van vluchten in stand blijft, dat we verbonden blijven met de wereld. Dat is de reden dat bedrijven zich hier vestigen. Dat levert natuurlijk veel banen op. Maar ook willen we meer ruimte bieden aan vrachtvluchten op Schiphol, omdat dat ook goed is voor de economie.”

Welke punten mis je?

“Wat ik bijvoorbeeld mis, is het grondgeluid. Dat is het trillende, laagfrequente geluid van de motoren van vliegtuigen, voordat ze opstijgen. Met name in Badhoevedorp hebben ze daar last van. Wij hebben zelf een kennissessie opgezet om te kijken wat je hieraan kunt doen. Bewoners denken hier actief over mee. Het is dus jammer dat het ministerie hier niet op ingaat.”

Bereikbaarheid is een belangrijk punt

“Dat is essentieel, ook voor de veiligheid. Vóór de coronacrisis was het ontzettend druk op station Schiphol. Passagiers vielen nog net niet van het perron. Het kabinet wil korte afstandsvluchten vervangen door treinen. Dat is een goed idee, maar dan moet er wel ruimte zijn. Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn van Amsterdam naar Schiphol en Hoofddorp kan een deel van de oplossing zijn. Ook moet Hoofddorp een intercitystation worden, om station Schiphol te ontlasten.”

U heeft eerder gepleit voor een nachtsluiting

“Het aantal nachtvluchten wordt verminderd. Dat zei de minister vorige week nog, toen ze het had over de staatssteun voor KLM. Dat is een mooie eerste stap. Wij willen echter verder gaan en stellen een nachtsluiting voor, want slaapverstoring heeft invloed op de gezondheid van mensen.”

Er mag niet overal gebouwd worden. Worden daar oplossingen voor geboden?

“Wij zouden graag meer maatwerk zien in waar we kunnen bouwen en waar niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Rijsenhout, dan zie je dat dat dorp snakt naar woningen, maar dat er niet gebouwd mag worden, vanwege de scherpe geluidscontouren. Wat wel positief is, is dat de minister ons idee van ‘geluidsadaptief bouwen‘ noemt in de luchtvaartnota. Bij Geluidsadaptief bouwen ontwerp je het huis zo dat vliegtuiggeluid tot minder overlast leidt. Dat kan door bepaalde materialen te gebruiken en het huis zo te ontwerpen dat geluid een andere kant op kaatst. Wij zijn, samen met de provincie, al jaren een grote aanjager van onderzoek en innovaties op dit vlak. Wij zouden graag samenwerken met het Rijk om dit verder te brengen. Daarvoor is extra geld nodig.”

Daarover gaat u in gesprek

“We blijven natuurlijk in gesprek, over veel meer zaken, zoals die onnodige reservering van een extra landingsbaan bij Rijsenhout. Schiphol ligt op ons grondgebied, dus de belangen voor de bewoners en de ondernemers zijn groot.”

advertentie
advertentie