Een inkijkje in het nieuwe raadhuis.
Een inkijkje in het nieuwe raadhuis. Aangeleverd

Gemoederen lopen hoog op bij debat over nieuw raadhuis

17 maart 2023 om 08:45 Politiek Tips van de redactie

HAARLEMMERMEER “Mijn man vindt het prachtig, mijn dochter vroeg of het een spiegelhuis is zoals op de kermis, en ik vind het een vissenkom.” Dat zei Manon Woolthuis donderdag over het voorlopige ontwerp van het nieuwe raadhuis tijdens een debat van de gemeenteraad over de plannen. 

De gemoederen liepen tijdens de sessie hoog op, en de voorzitter moest verschillende raadsleden eraan herinneren het debat niet op de persoon te spelen. Dat kwam mede doordat het bouwen van een nieuw gemeentehuis naar schatting zo’n 14,2 miljoen euro meer gaat kosten dan in eerste instantie was geschat, maar ook doordat de raadsleden onderling behoorlijk wat op,- en aanmerkingen hebben over het ontwerp. Daarnaast gaat de bouw ook nog een vertraging van ongeveer een jaar oplopen, omdat er nieuwe leidingen onder het voormalige raadhuis moeten worden aangelegd om alle nieuwbouw in de omgeving van stroom te kunnen voorzien.

HOGERE KOSTEN

Verschillende fracties waren erg kritisch over het feit dat de plannen nu al zo’n 25 % meer lijken te gaan kosten dan in eerste instantie was voorgespiegeld in 2020. “We krijgen hierdoor niet echt het gevoel alsof de organisatie de controle heeft”, reageerde Beryl van Straten (VVD) streng. Ze wees op een aantal onvoorziene problemen met de plannen, zoals het ontbreken van een archiefruimte en het verwijderen van asbest. Aan de andere kant zei Sophie van de Meeberg (D66) dat het wellicht naief was van de raad om geen rekening te houden met een hoger kostenplaatje. “Alles wordt duurder”, aldus Van de Meeberg. De wethouder sloot zich daarbij aan, en stelde dat ongeveer de helft van de extra kosten zijn veroorzaakt door geopolitieke en economische factoren waar de gemeente echt geen rekening mee had kunnen houden.

DAKTUIN EN DAKZAAL

Een controversieel aspect van het voorlopige ontwerp waren de ingetekende daktuin en dakzaal. Veel fracties vonden dat idee te megalomaan en willen dat onderdeel schrappen, in de hoop dat de plannen dan goedkoper uitvallen. Daarnaast was er kritiek op het idee dat de daktuin alleen toegankelijk zou worden voor de ambtenarij. Verschillende fracties, waaronder PvdA, Forza! En Groenlinks hebben aangegeven een amendement te willen indienen om de plannen voor het dak aan te passen. Tim Beusenberg (SRH) zei liever het dak vol zonnepanelen te zien. De wethouder reageerde eerst afwijzend op dat idee, maar zei later dat de plannen voor het dak toch later in een definitief ontwerp zouden kunnen worden aangepast.

TROUWZAAL

Een ander punt van discussie was een voorgenomen trouwzaal. Verschillende fracties speelden met dat uit de plannen te schrappen, en huwelijken in plaats daarvan in het oude raadhuis te voltrekken. Daar kwam weer kritiek op vanuit Forza!, dat liever niet ziet dat de gemeente onnodig veel vastgoed in bezit houdt, en dat op deze manier het oude raadhuis vooral vaak leeg blijft staan. Andere fracties speelden met het idee om een multifunctionele zaal te bouwen, die zowel voor huwelijken als raadsvergaderingen kan worden gebruikt.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 23 maart gaat stemmen over het voorlopige ontwerp voor het nieuwe raadhuis, en alle amendementen die daarop worden ingediend. De raad heeft het college verzocht om voor de stemmingen nog met een reactie op de mogelijke aanpassingen te komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie