Afbeelding
Foto Freepik

Zorgwekkende trend: alcoholmisbruik onder vrouwen neemt sterk toe

6 april 2023 om 07:09 Partnercontent

In de afgelopen jaren is het alcoholgebruik onder vrouwen sterk toegenomen. Met name onder hoogopgeleide, werkende vrouwen boven de veertig is het problematisch alcoholgebruik toegenomen. Namelijk met zo’n vijftig procent. Naar verwachting zal deze zorgwekkende trend zich nog verder doorzetten. Jaarlijks brengt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het RIVM de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor uit. Hierin worden onder meer de cijfers over het alcoholgebruik onder volwassen vrouwen weergegeven. Enkele statistieken die in het bijzonder opvallen, uiten zich in de cijfers dat in 2021 door 6,0 procent van de vrouwen overmatig drinken werd gerapporteerd en dat door 7,4 procent van de vrouwen zwaar drinken werd gerapporteerd. Het percentage vrouwen dat voldeed aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad - niet meer dan een glas alcohol per dag nuttigen of geen alcohol drinken - ligt op 53,2 procent.

In dit artikel gaan we in op de oorzaken waardoor vrouwen meer zijn gaan drinken. Daarnaast belichten we hoe de juiste hulp bij een alcoholverslaving kan bijdragen aan het duurzaam herstellen van deze verslaving.

Wat zijn de oorzaken van alcoholverslaving onder vrouwen? 

Waar mannen vaak beginnen met drinken uit gezelligheid, starten vrouwen met drinken door het combineren van werk en gezin, door stress vanwege hun vele zorgtaken of door spanningen in hun relatie. Ook mannen rapporteren dat zij alcohol drinken om stress te onderdrukken. Daarbij gaat het echter vaak om spanningen die werkgerelateerd zijn. De buitenwereld verwacht veel van de vrouw en vrouwen moeten veel van zichzelf. De perfecte moeder en vrouw zijn, tijd vrijmaken voor sociale contacten en sport en goede prestaties leveren op het werk. Verder zorgen vrouwen vaak ook voor hun (schoon)ouders. Omdat ze vaak veel klaarstaan voor de mensen om hen heen, hebben vrouwen de neiging zichzelf compleet weg te cijferen. Ook een crisis in het persoonlijke leven - zoals het verlies van een baan, het overlijden van een dierbare of een echtscheiding - vergroot de kans op een alcoholverslaving. Vrouwen gebruiken alcohol dus vaak om andere redenen dan mannen.

Als belangrijke kanttekening geldt dat drinken bij vrouwen veelal een verborgen probleem blijft. Dat komt doordat een verslaving aan alcohol vaak gepaard gaat met schuldgevoelens en schaamte. Het probleem wordt verder versneld doordat de schaamte een belemmering is bij het vragen om hulp.

Wat zijn de negatieve effecten van drinken onder vrouwen? 

Door hun lagere lichaamsgewicht en kleinere volume lichaamsvocht is de concentratie van alcohol in het bloed van vrouwen snel hoger. Een zelfde hoeveelheid alcohol verdeelt zich bij mannen over gemiddeld 42 liter lichaamsvocht. Bij vrouwen is dat ongeveer 36 liter. Vrouwen zijn dus eerder onder invloed van alcohol en zijn sneller dronken dan mannen. Ook zijn ze gevoeliger voor de negatieve effecten van alcohol. Omdat er minder enzymen worden aangemaakt, breekt het vrouwenlichaam de alcohol minder makkelijk af. Bij vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol komen suïcidepogingen en angststoornissen vaker voor. Eerder dan mannen krijgen ze al vroeg te maken met alcoholische hepatitis, levercirrose en de lever en hersenen worden eerder aangetast.

Daarnaast behoren een verhoogde kans op een miskraam, het foetaal alcoholsyndroom bij drinken tijdens de zwangerschap en een ontregelde menstruatie, tot de typische vrouwelijke gevolgen van zwaar drinken. Verder zijn er aanwijzingen dat alcoholmisbruik het ontstaan van borstkanker bevordert.

Hoe kan een alcoholverslaving worden behandeld? 

Herken jij jezelf in de problemen die een verslaving aan alcohol met zich meebrengt? De specialisten van een verslavingszorgkliniek helpen je op een persoonlijke, medisch verantwoorde en betrokken manier met de behandeling van een verslaving aan alcohol. Het team van specialisten kijkt samen met jou en je naasten welk herstelprogramma het meest geschikt is. Daarbij focussen zij zich op het creëren van een platform waar jij je op je gemak voelt en opnieuw balans in je leven kunt vinden. Zij kijken naast de alcoholverslaving ook naar de onderliggende oorzaken van je problematiek. Dit zijn de factoren die specifieke patronen in je gedrag aanwakkeren. De specialisten werken samen met experts, ervaringsdeskundigen en coaches om je gespecialiseerde behandelingen aan te bieden die in je dagelijks leven goed toepasbaar zijn.

De juiste behandeling voor duurzaam herstel 

Heb jij zelf geen alcoholprobleem maar maak jij je zorgen om een vriendin, je zus, je moeder, je partner of je collega? Of gaat het niet om iemand met een alcoholverslaving maar om een naaste die is verslaafd aan wiet, cocaïne, medicijnen, pijnstillers of een ander middel? Als naaste van iemand met een verslaving, kun je bij een gespecialiseerde GGZ-instelling een interventie aanvragen. Bij een interventie komen jij en andere dierbaren bij elkaar om samen met een professionele interventionist de persoon die verslaafd is aan te moedigen om een behandeling te zoeken en de geboden hulp te aanvaarden. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie