Afbeelding
Foto PORNSAWAN

Wanneer kun je een bedrijfsarts inschakelen?

Partnercontent

Volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) ben je als werkgever verplicht om een basiscontract met een arbodienst te hebben. De arbowetgeving is de basis voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid. Je voorkomt boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid door te voldoen aan alle verplichtingen van de Arbowet. Ook houd je jouw onderneming hiermee gezond. Het ondersteunen van werknemers en werkgevers bij het opstellen van het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid behoort tot de kerntaken van een arbodienst. Er zijn hierbij verschillende professionals betrokken, waaronder de bedrijfsarts.

In dit artikel behandelen we de vraag: wanneer kun je een bedrijfsarts inschakelen? Dit is een belangrijke vraag. Hoewel ziekte en daaruit voortkomende arbeidsongeschiktheid de meest bekende reden is om de bedrijfsarts in te schakelen, zijn er nog meer redenen om deze arts te raadplegen.

Wat zijn de taken van een arbodienst en een bedrijfsarts? 

• Advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;
• Overleg voeren met de preventiemedewerker van de onderneming;
• Preventiecheck: onderzoek gericht op het verkorten van het verzuim;
• Verzuimbegeleiding met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid;
• Preventief Medisch Onderzoek (PMO) naar de gezondheidsrisico’s van individuele werknemers;
• Het houden van een open spreekuur voor medewerkers;
• Werknemers verantwoord en zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.

Opstellen van probleemanalyse en advies

De meeste mensen denken in eerste instantie aan verzuimbegeleiding bij het fenomeen arbodienst. Waarschijnlijk komt dit doordat de Wet verbetering poortwachter werkgevers verplicht om samen met de werknemer en de arbodienst te zorgen dat de zieke werknemer de werkzaamheden zo spoedig mogelijk weer kan hervatten. Als werkgever ben je verplicht om voor een zieke werknemer een bedrijfsarts in te schakelen. Volgens de wet dient deze arts binnen zes weken een probleemanalyse en advies op te stellen. Op basis daarvan kun je samen met de zieke werknemer een plan van aanpak opstellen voor de re-integratie.

Open spreekuur

Elke werknemer heeft het recht om een bedrijfsarts te consulteren over persoonsgerichte gezondheidsvragen, die in relatie staan tot het werk. Als werkgever hoor je jouw werknemer actief te wijzen op het ‘open spreekuur’ dat hiervoor speciaal in het leven is geroepen. De bedrijfsarts is er dus voor zowel de werknemer als werkgever, brengt onafhankelijk advies uit en is specialist op het gebied van werk en gezondheid.

advertentie
advertentie