Beleggingsmaatschappijen kopen links en rechts woningen om die te verhuren.
Beleggingsmaatschappijen kopen links en rechts woningen om die te verhuren. Eric Hoenson/BDU

Raadsmeerderheid: ‘Maak snelheid met opkoopbescherming’

16 februari 2022 om 08:32 Overig

HAARLEMMERMEER ‘Maak veel meer snelheid met invoering van de opkoopbescherming en de zelfbewoningsplicht, zoals de gemeenteraad al eerder besloten heeft’. Die oproep doet een groot deel van de gemeenteraad van Haarlemmermeer aan het college van B&W, om zo meer urgentie in het proces te krijgen. Doordat beleggers huizen kopen stijgen de prijzen en krijgen bewoners minder kans op een eerste woning. 

‘Het zou onverantwoordelijk zijn, en met name de starters op de woningmarkt in Haarlemmermeer onrecht doen, om de invoering van de opkoopbescherming onnodig lang uit te stellen en de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen niet te verruimen’, schrijven de fracties van GroenLinks, Gezond Haarlemmermeer, PvdA, D66, HAP, CDA, ChristenUnie-SGP, Eén Haarlemmermeer en SRH dan ook aan het college.

De raadsfracties (goed voor een totaal van 27 van de 39 zetels) reageren daarmee op een brief die het college op 12 januari aan de raad stuurde. In die brief zegt het college uitvoering van de raadsmotie van 25 november over de opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht ‘voortvarend’ ter hand te willen nemen, maar in de praktijk zeggen de raadsleden die urgentie onvoldoende terug te zien. En dat terwijl ‘het college al vanaf 29 april 2021 de tijd en gelegenheid heeft gehad, en ook heeft kunnen benutten, om de noodzakelijke onderzoeken te verrichten.’

WATERBED De trage voortgang steekt de raadsleden des te meer, omdat andere gemeentes wel voortgang boeken op deze terreinen, en ze vrezen voor een ‘waterbedeffect’ als Haarlemmermeer hierbij achterblijft. Zo kent Haarlem vanaf 1 februari een opkoopbescherming voor alle bestaande woningen in de hele gemeente tot een WOZ-waarde van 389.000 euro. En Amsterdam voert vanaf 1 april in de hele gemeente een opkoopbescherming in voor woningen met een WOZ-waarde van 512.000 euro.

‘Momenteel is het percentage woningen in Haarlemmermeer dat door beleggers wordt aangekocht reeds 10 tot 13 procent. Dit percentage neemt alleen maar toe als de gemeente haar dijken niet verzwaart door snel een opkoopbescherming voor bestaande woningen in te voeren’, zo schrijven zij het college.

De raadsleden merken in de brief ook fijntjes op dat het college helemaal geen aandacht lijkt te besteden aan een ander onderdeel van de motie die zij indienden: de vraag om de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen aan te passen naar een WOZ-grens van 500.000 euro. De conclusie van de briefschrijvers is dus dat het college zich niet houdt aan de motie die de raad in november in grote meerderheid aangenomen heeft. Ze verzoeken het college daarom dringend om meer vaart te maken, zodat ook Haarlemmermeer zich nog tijdig kan aansluiten bij 1 april, de datum dat Amsterdam zijn opkoopbeschermingsregeling invoert. ‘U kunt deze brief beschouwen als een duidelijk signaal’, schrijven de ondertekenende partijen uit de gemeenteraad, die het college met klem binnen drie weken om een reactie verzoeken.                         

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie