Paul Bakker: 'Ik hoop niet dat deze schermen vele jubilea tegemoet gaan.'
Paul Bakker: 'Ik hoop niet dat deze schermen vele jubilea tegemoet gaan.' Piet van Straalen

Optimisme Venneperstraat ebt weg bij ontwikkelaar Paul Bakker

Overig

NIEUW-VENNEP Alle betrokken partijen die tekenden voor een Nieuw Nieuw-Vennep lieten zich begin dit jaar fotograferen bij banners die het renovatierijp maken van de Venneperstraat aankondigden. De opmerking: ‘In tegenstelling tot de foto, staan we in de praktijk heel dicht naast elkaar’,  tekende de sfeer. Vol vertrouwen klonk: ‘Dág oude Venneperstraat.’ Op weg naar een mooi dorpscentrum stonden de neuzen de dezelfde kant op. Sindsdien is er echter weinig concreets gebeurd vindt de bekende Vennepse ondernemer Paul Bakker.

De planvorming was in de voorafgaande jaren een samenspel tussen dorpsraad, winkeliersvereniging, ondernemers, ontwikkelaars, investeerders en de gemeente. Een project waarin opgenomen winkels/appartementen, woningbouw en ruimte voor ondernemers, inclusief samenhangende voorzieningen zoals parkeren. “We kunnen in volle vaart verder”, klonk het vanuit de gemeente.

Ook liet het weten dat centrumontwikkeling een langdurig proces is. Een weg van lange adem, waarbij meerdere spelers betrokken zijn. De gemeente bouwt immers zelf geen huizen of winkels. Dat doen eigenaren van de panden, ontwikkelaars en aannemers. Wel faciliteert de gemeente het proces, de procedures en de verkoop van gemeentelijke grond. 

VERONTRUSTEND Elf maanden verder is de stand van zaken enigszins verontrustend te noemen gezien de door braakliggende grond omzoomde lege gebouwen. Wat is wel gerealiseerd? We vroegen het aan dorpsgenoot en ontwikkelaar Paul Bakker. Inmiddels voelt hij zich onbehagelijk en gedupeerd.

”We handelden vanuit dezelfde idealen. Iedereen wil een mooi Nieuw-Venneps centrum. Met onder meer ons Marktgebouw als landmark. In Den Haag vallen met regelmaat ondoorgrondelijke beslissingen. Maar dat lukt bestuurlijk Haarlemmermeer ook. Het lijkt alsof ik ben vermalen. Laatst las ik in de krant dat onze gemeente ons, voor huisvesting van de bibliotheek in het Marktgebouw, niet nodig heeft. Nu lees ik weer dat de gemeente de bibliotheek onder bepaalde voorwaarden wél in ons Marktgebouw wil onder brengen. Naar ik begreep worden momenteel ook scenario’s uitgewerkt waaronder een aanbesteding voor een kleiner gebouw.” 

AANPASSEN PLANNEN Samen met Kevin van Nieuwkoop van Nedom werkt Bakker al jaren aan wat het Marktgebouw aan de Gelevinkstraat wordt genoemd. Het is onderdeel van het centrum project Nieuwe Kom. Tot nu toe is er niets uitgevoerd. Met als gevolg een centrum, met nul verblijfswaarde. Al die tijd heeft de gemeente geen eenduidig besluit genomen over de nieuwe huisvesting van de bibliotheek.  De plannen zijn meerdere keren aangepast maar op terugkerende besluitenloosheid kan de ontwikkelaar geen plannen baseren.Het geplande marktgebouw. (Foto: pr)

Bakker: “Het is starten, stoppen. Starten, stoppen. En zo verdwaal je in een som van misverstanden. Een hoge som. Er zitten inmiddels tonnen aan ontwikkelingskosten in. We hebben de bibliotheek niet nodig voor het Marktgebouw, maar wanneer de gemeente dit wil onderbrengen in ons project, staan we daar voor open. Net als in 2018 toen we het geheel eens met elkaar waren. We staan nota bene samen met wethouder Tom Horn officieel op de foto. Dit jaar stonden we weer in de krant omdat we er opnieuw uit waren.”

EUROPESE AANBESTEDING “Maar, wat ik nu indirect via de krant moet begrijpen is dat de gemeente de grond naast de plek voor het marktgebouw, voor een project, waar ook de bibliotheek in onder wordt gebracht, Europees gaat aanbesteden. Liever had ik dat van de wethouder zélf gehoord. In die aanpak ben je sowieso twee jaar verder voor de bouw kan beginnen en blijft de plek voor het Marktgebouw de komende jaren nog troosteloos afgehekt, terwijl we juist iets moois willen en kunnen realiseren in ons centrum.”

“Mijn gevoel zegt me nu, dat ze me niet nodig hebben. Daarnaast zegt de gemeente dat de bibliotheek klein gehuisvest kan worden. Hetgeen kan, want in die situatie verhuren we aan de gemeente minder vierkante meters in het Marktgebouw.  Er is voor de overige ruimten op de begane grond en voor de dertig koopwoningen die we er boven willen realiseren voldoende belangstelling:  432 gegadigden. Dus, ook zonder bibliotheek kunnen we bouwen.” 

BOUWEN DOEN WE SAMEN “Maar dan moeten we wel eerst duidelijkheid van gemeente krijgen. Een samenwerkingsversneller komt als geroepen. Het gebouw had er immers allang kunnen staan. Wanneer we morgen toestemming krijgen, staat het er over een jaar. Verleden jaar beloofde ik dat al. Maar nu kan ik niets toezeggen. Als er niets verandert, gaan de schermen meerdere jubilea tegemoet. Willen we dat? Met die vraag laat ik de lezer alleen, gelukkig wetende dat het motto van wethouder Nobel ‘Bouwen doen we samen’, luidt”.

Piet van Straalen

advertentie
advertentie