Paul Heuberger: 'Ik had al een goed gevoel over Nieuw-Vennep.'
Paul Heuberger: 'Ik had al een goed gevoel over Nieuw-Vennep.' Frans Tol

Nieuwe gebiedsmanager Nieuw-Vennep Paul Heuberger stelt zich voor

28 januari 2020 om 09:38 Mensen

NIEUW-VENNEP De 56 jaar geleden in Maastricht geboren Paul Heuberger is sinds 1 januari 2020 gebiedsmanager van Nieuw-Vennep. "Het is een afgezaagde uitdrukking maar ik vind mijzelf een mensenmens die de wijken ingaat om met de belanghebbenden te praten." Op deze pagina stelt hij zich voor.

Heuberger wilde als bijna 21-jarige uit Maastricht weg omdat hij het sociale leven daar te verstikkend vond. Hij koos voor Rotterdam waar hij aan een studie maatschappijgeschiedenis begon: “Dat is een studie waarbij de geschiedenis niet in tijdvakken maar in maatschappijtypen wordt bestudeerd. In 1991 kwam ik daar in de politiek terecht als fractiemedewerker van D66.”

Drie jaar later werd hij dagelijks bestuurder (of noem het wethouder) van de deelgemeente Delftshaven dat 75.000 inwoners had. Hij was daar verantwoordelijk voor de Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer, Milieu en Financiën: “Een mooie maar zware periode waarin ik de nieuwbouw van het unieke Sparta-stadion voor elkaar heb mogen boksen.” In 1998 is hij daarna flink ziek geweest, maar kwam in 1999 terug als projectmanager in onder andere Rotterdam Centraal, de vinexwijk Nesselande en Katendrecht. Vanaf 2002 werd hij griffier in de deelraad Rotterdam-Noord en later deed hij Charlois er een half jaar bij.

In 2007 verhuisde ik door de liefde naar Amsterdam

AMSTERDAM Heuberger met een brede grijns: “Maar in 2007 verhuisde ik door de liefde naar Amsterdam en werkte er voor de stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Toen in 2010 de 14 stadsdelen van 14 naar 7 stadsdelen werden teruggebracht werd ik daar in Nieuw-West hoofd van de afdeling Afvalinzameling. Daar viel toen heel wat te klussen want ik viel meteen met mijn neus in een staking.”

Glunderend vertelt hij dat hij vervolgens vanaf 2013 bestuursadviseur was van het Amsterdams College van B&W: “Ik heb toen met groot genoegen samen mogen werken met toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Een fantastisch mens.” Na diens overlijden stapte Paul Heuberger in 2018 als projectmanager over naar de gemeente Haarlemmermeer: “Hier heb ik mij ingezet voor het stadspark en het tenniscomplex in Hoofddorp Centrum, de inrichting van de Ringdijk en Ringvaart en was bovendien verantwoordelijk voor de uitgifte van bedrijfskavels van Nieuw-Vennep Zuid.”

NIEUW-VENNEP Heuberger meldt dat hij daarin helaas niet veel heeft kunnen betekenen: “Ja met een paar kavels lukte het wel maar voor Nieuw-Vennep Zuid waren die 16 maanden te kort voor meer resultaat. Wel heb ik daarvoor een en ander in de grondverf gezet. Daarbij was er wel veelvuldig overleg met transporteur Pieter Smit die daar op het voormalig terrein van tennisclub De Kikkers zijn aanhangwagens parkeert. Die heeft daar een illegale in- en uitgang gemaakt aan de Zuiderdreefkant. Je kunt je dan een tijd inleven in de belangen van zo’n bedrijf, maar op een gegeven moment is het klaar. Na intensief overleg zal aan de Zuidzijde een nieuwe in- en uitrit worden aangelegd en zal er een bedrijfsgebouw verschijnen. Dat is mijn stijl van werken: beslissen maar wel na veel overleg.”

Hij meldt niet de man te zijn die van achter zijn bureau gaat vertellen hoe het allemaal moet: “Het is een afgezaagde uitdrukking maar ik vind mijzelf een mensenmens die de wijken ingaat om met de belanghebbenden te praten. Contact te maken om te kunnen begrijpen hoe mensen tegen dingen aankijken en zodoende dingen beter te kunnen regelen. Het is dan zoeken naar de grootste gemene deler.”

Ik heb geleerd dat je tegenwoordig om iets te bereiken een lange adem moet hebben.

WERKSTIJL Op de vraag waarom hij gekozen heeft voor zin nieuwe baan, antwoordt hij dat die keuze simpel was: “Mooi toch om gebiedsmanager te kunnen worden? Een unieke kans. En ik had bovendien al een goed gevoel over dit dorp. Dus was die keuze simpel en ik hoop hier ook iets te kunnen betekenen. Het is zaak om eerst met alle betrokkenen te praten om werkenderweg iets te kunnen laten groeien. Ik heb geleerd dat je tegenwoordig om iets te bereiken een lange adem moet hebben. Mijn intentie is nieuw elan in die overleggen te brengen. Maar kijkend naar Nieuw-Vennep met groeistuipen in Linquenda, welgelegen en de Molenwijk van ruim 40 en daarna Getsewoud zo’n 20 jaar geleden, moet men wel beseffen dat wij nu in andere ingewikkelder tijden leven.”

VERBINDINGSOFFICIER Paul Heuberger ziet zijn werk als een kubus: opbouwend zijn met oog voor de belangen van ondernemers, verbindend zijn door mensen bij elkaar te brengen en meelevend door oog te houden voor alles wat er van buitenaf op Nieuw-Vennep afkomt: “Mijn taak zal zijn om verbindingen te leggen tussen belangenbehartigers en daarin de knelpunten weg te nemen. Ik zal daarbij regelmatig mijn neus stoten, maar ik voel mij wel een soort verbindingsofficier!”

Op de problemen die Heuberger gaat tegenkomen in verband met ontwikkelingen rond de Nieuwe Kom met Harmonieplein en Horecaplein, de Pionier en het Bolsterrein, het afgebrande huis van het echtpaar van Maris, de ontbrekende riolering van het Noordelijk deel van Spoorzicht waar extra aandacht voor herstel en ontwikkeling nodig is die ook geldt voor het winkelcentrum de Symfonie wil hij nog niet ingaan: “Reken erop dat ik mij ga inleven en inzetten, maar ik zit hier pas drie weken. Daarbij helpt het dat ik in Amsterdam aan de zijlijn heb mogen meekijken in gebiedsgericht werken.”

WIJKAGENTEN Aan het servicecentrum waarin de gebiedsmanager en zijn staf nu werkt wordt hard gesleuteld. Daar wordt een etage verbouwd om de wijkagenten en toezichthouders te herbergen. Noodzakelijk doordat de bouw van het Marktgebouw is afgeblazen en er plannen zijn voor nieuwbouw op de locatie van het huidige politieonderkomen in de Eugenie Prévinaireweg. Plan was dat het Marktgebouw onderdak zou bieden aan onder andere het gemeentelijk servicecentrum, de politie en handhavers, en mogelijk de bibliotheek met daarboven diverse etages met woningen. Een tegenvaller in een dorp dat toch al steeds ongeduldiger wordt omdat het eindelijk een ordentelijk centrum wil krijgen en van de gemeente een veel meer sturende rol in de ontwikkelingen eist. Zo ook betreffende de ontwikkeling van wat nu nog Getsewoud-West wordt genoemd. Toen zo’n 20 jaar geleden Getsewoud ontwikkeld werd was er daarvoor een gemeentelijk inrichting- en stratenplan dat door de gemeentearchitect was uitgewerkt. Nu is het afwachten waarmee investeerders en projectontwikkelaars komen voor het inrichten van Getsewoud-West. Heuberger hoopt in de komende jaren dingen te kunnen bestendigen: “Ik ga het allemaal ontdekken.”

Frans Tol

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie