Abbenes, Hoofdvaart, kerk en school, 1906.
Abbenes, Hoofdvaart, kerk en school, 1906. Kerk Abbenes

Kerk Abbenes 150 jaar en de nagedachtenis aan Jan Pieter Heije

lokaal

ABBENES Het is toch heel wat hoor, dan ben je wel een bijzonder iemand geweest. Sinds zijn dood in 1876 wordt er ieder jaar letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij zijn graf. We hebben het dan over J.P. Heije, arts te Amsterdam.

Nu, zoveel jaren na zijn dood is de herinnering aan hem nog steeds springlevend. De man was in leven niet alleen een 'weldoener' maar ook een zeer druk bezet en een sociaal bewogen man. Hij was nationaal volksdichter, zat in allerlei literaire en muzikale landelijke commissies. Hij beheerde in het zuiden van de Haarlemmermeer vanaf de drooglegging tot 1876 vele landerijen. Gaf de boerderijen dichterlijke namen, bouwde huizen voor de arbeiders, stimuleerde dat de kinderen naar school gingen en hielp een kerk te stichten in Abbenes. Hij is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het zuiden van de Haarlemmermeer en met name voor Abbenes. Daar wilde hij dan ook begraven worden. Zijn 100ste geboortedag is in 1909 in alle grote concertgebouwen herdacht.

LIEDJESSCHRIJVER In 2013 verwerkte André Rieu nog een gedeelte van het lied van Heije 'De Zilvervloot' in zijn kroningswals. Wie kent niet de liedjes; de Zilvervloot, Zeven kikkertjes en het Sinterklaasliedje 'Zie de maan schijnt door de bomen'. Jaarlijks wordt de geboortedag van Jan Pieter Heije nog herdacht door de schoolkinderen met het zingen van zijn liedjes en het leggen van narcissen op zijn graf. De laatste jaren is daarbij ook aanwezig de achter-achterkleinzoon van Jan Pieter Heije. Een aloude traditie is dan het uitdelen van chocolademelk en krentenbollen aan de kinderen.

DROOGLEGGING Voor de drooglegging was Abbenes al een eilandje in het toenmalige Kaagermeer en onderdeel van de Abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst. Na de drooglegging werd de kerk in de Binnen-Kaag te klein. Het was voor de inwoners van Abbenes een hele reis om daar te kerken. Bedenk er waren toch nog geen auto's. Daar de fundering niet sterk genoeg was om een groter kerkgebouw te dragen werd in 1862 besloten om in Abbenes zelf een kerk te bouwen. In 1868 begon de bouw op grond die geschonken was door J.P. Heije en wel op het hogere gedeelte van het dorp, daar waar vroeger het eiland Abbenes lag. In 1869 werd de kerk, in de vorm van een rechthoekige zaalkerk in gebruik genomen.

150 JAAR Het kerkje bestaat dit jaar 150 jaar en sinds 2008 is de kerkelijke gemeente officieel Protestantse Gemeente Abbenes. De huidige predikant Conny Berbee, die de schrijver van dit artikel samen met Ria Baars (lid van het comité 150 jaar kerk) een warm onthaal bezorgde in dit sobere doch karakteristieke kerkje, staan er voor om de nagedachtenis aan Jan Pieter Heije te bewaren en uit te dragen. Er is zelfs een verhalenpaal bij het graf. Op 29 maart is er in de ochtend een bijeenkomst waar ook de achter-achterkleinzoon van Jan Pieter Heije, bijna 84 jaar, helemaal uit Duitsland (daar woont hij samen met zijn echtgenote), aanwezig zal zijn. In de middag is de kerk open waar een kleine expositie te zien zal zijn ondersteund door een Power Point presentatie.

PROGRAMMA Programma vrijdag 29 maart: - 10.00 uur:  Aankomst bij de kerk van burgemeester & 'J.P. Heije' en achter-achterkleinzoon; - 10.05 uur: Welkomstwoord; - 10.15 uur: Inleiding Fred Rosenhart als J.P. Heije; - 10.30 uur: Minimusical IKC De Lente;  - 11.00 uur: Toespraak burgemeester;  - 11.20 uur: Zangkoor twee liederen; - 11.35 uur: Naar het graf van J.P. Heije;  - 12.00 uur: Terug naar de kerk voor koffie, wat lekkers, napraten en tentoonstelling.

Voor meer informatie, kijk op www.haarlemmermeermuseum.nl/06-lied

Links Ria Baars, rechts Conny Berbee.
Dr. Heije en echtgenote Maria Margaretha van Voorst.
advertentie
advertentie