Van links af Lydia Hibbel, José van Berkel, Petra Zwetsloot, Cok van Beek en Salina Vermeij.
Van links af Lydia Hibbel, José van Berkel, Petra Zwetsloot, Cok van Beek en Salina Vermeij. Frans Tol

Gebouwen Maatvast krijgen steeds meer huiskamerfunctie

30 september 2018 om 08:00 lokaal

NIEUW-VENNEP Er is volop beweging in de wijkgebouwen van Maatvast in Nieuw-Vennep. De stichting wil naar een situatie waar de gebruiker met plannen komt en de beheerder faciliteert. "De deuren gaan open voor door de wijk aangedragen initiatieven." 

Soms zijn de wijkgebouwen van Nieuw-Vennep een eetcafé, kroeg, huiskamer of kerk. "En soms oefenen er koren, zijn er cursussen mindfullness, wordt er gekaart of is er een vogelshow." Cok van Beek is de Clustermanager Zuid van Maatvast, die sturing moet geven de beheerders van de dorpshuizen en wijkgebouwen van Nieuw-Vennep, Lisserbroek, Beinsdorp en Burgerveen, en vanaf januari ook in Rijsenhout. En via de vergadering die hij met de beheerders van Nieuw-Vennep hield, wil hij die beheerders graag aan Nieuw-Vennep voorstellen. "Ze beheren nu nog één locatie, maar zullen in de toekomst steeds vaker van locatie gaan wisselen."

REKENING Voor het Ontmoetingcentrum in de Elemastraat wordt beheerder Petra Zwetsloot bijgestaan door José van Berkel en Lydia Hibbel. Petra Zwetsloot neemt ook het beheer van buurthuis Het Contact aan Sandestein in Getsewoud voor haar rekening. "Maar dat doe ik daar met hulp van veel vrijwilligers. Bovendien komt er een assistent sociaal beheerder." Salina Vermeij is de huidige beheerder van het wijkcentrum Linquenda.
"Wij willen geleidelijk meer als team gaan rouleren", legt Van Beek uit.

"De beheerders zijn immers het luisterend oor van de wijk en zullen goed kijken wat mensen willen. De bedoeling is in de toekomst 7 dagen per week open te zijn, maar dan ook vaak op verzoek en naar behoefte. De beeldvorming van de buurthuizen verandert omdat het niet meer gaat over door de beheerders bedachte activiteiten, maar omdat de deuren steeds meer open zijn voor door de wijk aangedragen initiatieven."

INITIATIEVEN Met andere woorden: inwoners krijgen steeds meer zelf de mogelijkheid met initiatieven te komen en activiteiten te organiseren. "De beheerders zullen daarin een ondersteunende rol vervullen. Die nieuwe beeldvorming zal versterkt worden door de nieuwe regels. Wie veel laat doen door de beheerders zal daarvoor moeten betalen. Wie zelf de regie en organisatie in handen neemt zal merken dat het gebruik van het buurthuis dan veel goedkoper of soms zelfs gratis zal zijn."

De uit Rijnsaterwoude afkomstige Petra Zwetsloot meldt dat het aantal activiteiten in het Ontmoetingscentrum (OC) in rap tempo toeneemt. "Er is hier de groep biljartende mannen, maar ook Vluchtelingenwerk en de Koepelcommissie maken steeds meer gebruik van het OC. Mensen nemen gelukkig steeds meer het initiatief. De Koepelcommissie zorgt bijvoorbeeld voor leven hier via het Full Color Festival, de 5 meiviering, de Kerstmarkt en het gratis kerstdiner. Jammer is dat wij hier voor de deur geen terrasje mogen maken. Dat zou alleen al mooi zijn tijdens de wekelijkse markt hier voor de deur op het Harmonieplein. En nee, wij hebben geen vergunning voor feesten en partijen. Wel hoop ik dat wij met een hernieuwde samenwerking met BioSoepie weer een sociale biologische lunch kunnen aanbieden. Vooral van belang voor de ouderen van Nieuw-Vennep."

JONG EN OUD Vanwege de samenstelling van de bevolking van Getsewoud is Het Contact steeds meer een gebouw geworden voor jong en oud. Daarom zitten alle avonden vol en zijn er veel bezoekers bij activiteiten. "Wij hebben veel lesgroepen Nederlands en bij Sint Pannenkoek van Crosspoint is het ook goed bezet. En bij Halloween en de Kerstwandeling faciliteren wij en zijn wij ondersteunend."

Salina Vermeij wil naast het wijkgebouw Linquenda een biologische buurttuin gaan realiseren. "Ja, ik heb nu een mooi team betrokken vrijwilligers voor de Burendag, Buitenspeeldag, de maandelijkse schoonmaakdag. Wij hebben de musici, het darten, bridgen en de linedancegroep. Jammer is dat wij geen keuken hebben. Dus wordt er voor het maandelijkse Eetcafé in het OC gekookt."

VEELZIJDIGHEID Van Beek meldt nog dat er een nauwe samenwerking is met de beheerders van de jongerencentra en de wijkraden. "Dus als er bijvoorbeeld disco's voor de jeugd georganiseerd worden komen er zo'n 35 bezoekers op af. Door de veelzijdigheid van de gebouwen wordt het gebruik steeds meer divers. Dus wie belangstelling heeft voor een activiteit in een van de gebouwen moet gewoon maar eens binnenwandelen. Wij zijn echt laagdrempelig en gastvrij."

Maatvast is in Nieuw-Vennep beheerder van wijkgebouw Linquenda (Oostmoor 52), Het Ontmoetingscentrum (Elemastraat 65), Het Contact (Sandestein 42) en jongerencentrum De Hype (Venneperweg 298). Meer informatie over deze wijk- en buurtcentra is te vinden op de website van Maatvast: www.stichtingmaatvast.nl.

Frans Tol

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie