Afbeelding
Archief BDU

Dorpsdiender: Moeilijk geval

Lokaal/Column

Dat goede raad duur kan zijn en niet altijd even makkelijk te geven is, ondervindt onze Vennepse oud-politieman menigmaal gedurende zijn jarenlange loopbaan. We gaan een flink eind het verleden in voor het volgende 'moeilijke geval'. "Een jonge knul zat op het bureau, was aangehouden. Had proletarisch gewinkeld in het dorp. De ouders werden gewaarschuwd en na een hartig woordje tegen de puber, bracht ik hem thuis. Wat ik daar toen moest aanhoren..niet te geloven!".

Haspels wordt ontvangen door een verontwaardigde vader. Moeder zit stil in een hoekje. "De man bleek zeer diep 'in de Heer' te zijn. Kwam erop neer, dat zijn kind eigenlijk geen blaam trof en er dus ook geen sprake was van schuld of straf. Vader wist het zo te draaien, dat de jongen buiten zijn eigen wil om van 'hogerhand' was geroepen om iets te stelen. "Nou vraag ik je, hoever kan een mens gaan!"

Als de heer deze huizes zijn zegje heeft gedaan, verlaat deze de kamer. Dan neemt de timide moeder het woord. Dat het niet meevalt allemaal, zo streng in de leer te moeten leven. "Het betekende voor haar onder meer, dat op zondag de kachel niet mocht worden aangemaakt, was een vorm van werk, dus verboden. Dat mensje stierf dan van de kou. Ze was eigenlijk in paniek, wist zich geen raad meer met de huiselijke situatie. En wat moet je dan? Ik had geen pasklaar advies. Heb toen in eerste instantie verwezen naar de huisarts. Misschien kon ze daar eens gaan praten. 't Is al een poos geleden hoor. Gelukkig zijn er tegenwoordig meer mogelijkheden voor hulp."

Een moeizame omgangsregeling van een gescheiden ouderpaar brengt hem ooit ook in een lastig parket. "Ik werd erbij gehaald, toen een vader voor de deur stond bij zijn ex om de kinderen op te halen. De deur bleef gesloten, ondanks de afspraak dat het zijn beurt was. In zo'n situatie moet je natuurlijk eerst zeker weten of de man in zijn recht staat. Dat bleek hier het geval. Kijk en dan vertegenwoordig je in uniform het wettig officieel gezag en met rust en overleg kom je er samen wel uit." Overigens voor hem een typerende aanpak.

advertentie